Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepter du vores brug af cookies.
Jeg accepterer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julegaver til kunder, ansatte og venner af firmaet
Tilbage til startsiden

 


Baze A/S
Islandsvej 28
8700 Horsens
+45 76 28 38 00
info@baze.dk

Åbningstider:
Ma - To: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: 9.00 - 12.00


 

Baze A/S
Herlev Hovedgade 201 A
2730 Herlev
+45 76 28 38 00
reklame@baze.dk

Åbningstider:
Ma - To: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: Lukket

 



 

   

 

Handelsbetingelser


Salgs og leveringsbetingelser for Baze A/S.

Disse handelsbetingelser er endvidere gældende for al handel fra alle websites som er tilknyttet Baze A/S, og som kan ses under menupunktet Links.

 

 1. Ordrer er accepteret ved vor ordrebekræftelse og er med forbehold af force majeure - herunder strejke og lockout (varslet eller spontan), og ethvert forhold, der skyldes transportvanskeligheder og/eller mangel på materialer som skyldes Baze A/S´s underleverandører.

 2. Vi tager forbehold for annullering af bekræftet ordre, såfremt ufordelagtig soliditetsoplysning eller manglende opfyldelse af betingelser erfares.

 3. Eventuelle uoverensstemmelser i vore ordrebekræftelser må meddeles inden 3 dage, idet udført arbejde eller indkøbte varer ellers påhviler ordreafgiver.

 4. Ved specialfremstilling med reklametryk eller lignende, er eventuel overtrædelse af copyright og varemærke rettigheder over for 3. part, for købers risiko og ansvar.

 5. Køber hæfter alene for lovligheden af bestilte produkter, og Baze A/S kan ikke gøres ansvarlig for brugen af en vare produceret på købers regning, hverken direkte eller indirekte.

 6. For varer med reklametryk eller lignende tages der forbehold for levering af +/- 10%.
  På papir og plast dog +/- 20%. Faktureres/krediteres til ordrebekræftet enhedspris. 

 7. Levering sker ab lager Horsens og Herlev, for købers regning og risiko, og det bekræftede leveringstidspunkt tager sit udgangspunkt i dette. Vi forsender normalt med GLS, som dækker krav op til kr. 4.500. Anden forsendelsmåde kan dog aftales.

 8. Alle ordrer, hvor fakturabeløbet er mindre end kr. 1.500,- pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 75,- til dækning af vore interne omkostninger.

 9. Eventuelle reklamationer må skriftligt meddeles inden 7 dage fra forsendelstidspunktet. Returvarer accepteres kun efter forudgående aftale.

 10. Baze A/S er tilknyttet Brancheforeningen for Reklameartikler´s ankenævn, og enhver tvist parterne imellem, skal behandles af dette, såfremt enighed ikke opnås i mindelighed. Såfremt dette ikke bringer en løsning parterne imellem, afgøres enhver tvist ved retten i Horsens, eller en anden af Baze A/S anvist retsinstans.

 11. Alt repromateriale, klicher etc. fremstillet af os forbliver vor ejendom uanset at dette er helt eller delvist betalt for købers regning.

 12. Rentegning, ideoplæg og layout fremstillet af Baze A/S forbliver vor ejendom, og kan udelukkende bruges i forbindelse med ordrer placeret hos Baze A/S. Enhver anden brug er ikke uden Baze A/S´s tilladelse tilladt.

 13. For leverancer produceret af Baze A/Ss udenlandske samarbejdspartnere gælder specielt:
  Ordrer som produceres i Østen ordrebekræftes i danske kroner, men da vor afregning sker i US Dollars, hæfter køber for udsving i valutakursen på +/- 2%. Køber kan kurssikre ordren mod et tillæg på 2%.

 14. Det ordrebekræftede leveringstidspunkt anses for opfyldt såfremt leveringstiden overskrides med op til 14 kalenderdage. Baze A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab, forårsaget af forsinket levering.

 15. Betalingsbetingelser: Netto kontant. Ved forsendelse pr efterkrav.
  For nye kunder forbeholder vi os retten til at bede om forudbetaling, såfremt ordrebeløbet er under kr. 5.000,- + moms.
  Der er mulighed for efter aftale at opnå kredit. Rente ved kredit og forsinket betaling er aftalt til 2% pr. måned, regnet fra 1. forfaldsdag. Eventuelt rykkergebyr er aftalt til kr. 50,00.
  Nye kunder kan ved afgivelse af ordrer, eventuelt blive bedt om at stille bankgaranti eller forudbetale 50% af fakturabeløbet.

 16. Reklamationer forårsaget af mindre afvigelse i trykfarve i såvel standard som specialfarver, kan ikke imødekommes, ligesom der ikke ydes garanti for trykfarvens mulighed for afsmitning eller lysægthed.
  Ved tryk på porcelæn og cloisonné varer, gælder der ingen reklamationsret, hvis den bestilte farvekode ikke er udvalgt fra vores specialfarvekort.

 17. Baze A/S hæfter på ingen måde for fejl, opstået hos os eller vore underleverandører, på varer som køber selv har anskaffet og indleveret til produktion, såfremt disse skulle lide skade under nogen form, eller ikke opfylde købers forventning til tryk, vaskegnethed, holdbarhed m.m.

 18. For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang ansvaret kan pålægges denne. Sælger pådrager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 19. For fejl, som ikke er rettet i godkendt korrektur, hæfter køber alene.

 20. Såfremt en vare med reklamedekoration skulle vise sig fejlbehæftet, det være sig i materiale, tryk eller lignende, ombyttes denne med en fejlfri vare af samme varenummer, dog uden reklamedekoration. Prisen for reklamedekorationen krediteres kunden. Evt. kan kunden vælge at modtage en kreditnota på den samlede vares pris. Der byttes ikke til en tilsvarende vare med reklamedekoration, undtagen i tilfælde hvor dette er aftalt på forhånd. 

 21. Told og afgifter er inkluderet i den ordrebekræftede pris, men kan ved udefra kommende ændringer dog ændres. Dette gælder dog ikke CopyDan blankbåndsvederlag, som faktureres særskilt i henhold til gældende lovgivning.

 22. Alle priser er excl. moms. Alle varer forbliver Baze A/S's ejendom indtil fuldstændig betaling har fundet sted.

 23. Vi handler udelukkende B2B.

 24. I forbindelse med køb af elektroniske produkter, og andre produkter som kan indeholde en anvisning på brugen af samme, accepterer du som kunde, ved ordreafgivelse, at denne anvisning ikke nødvendigvis er på dansk eller andet skandinavisk sprog, og at den eksempelvis kun forefindes på et hovedsprog, som f.eks. engelsk.

 25. Alle varer som vises på vore websites er opdelt i prisgrupper. Grundet udefra kommende prisændringer, fejlindtastninger m.m. tages der forbehold for disse rigtigheder.

 26. Alle varer som er vist på vores websites og dermed forbundne prisgrupper, er med mindre andet ikke klart er anført, uden reklameanbringelse.

 27. Der tages forbehold for mellemsalg og udsolgte varer, som vises på vores hjemmesider.

 28. Vareprøver: Vi sender gerne vareprøve efter aftale. Disse faktureres altid.
  Såfremt vareprøven returneres i hel og ubeskadiget tilstand, fratrækkes beløbet for prøven på den endelige faktura.
  Elektroniske prøver faktureres altid, og kan ikke returneres. 

 29. Køber accepterer at Baze A/S må bruge billeder af fremstillede produkter til egen promotion (kataloger og websider), med mindre andet er aftalt, ligesom indsendte bemærkninger til vores ris/ros side må bringes på vores website uden yderligere tilladelse. 

 30. Personoplysninger som afgives ved gennereller henvendelser, vareprøvebestilling og prisforespørgsler, vil ikke blive videregivet til 3. mand

 31. Alle eksistrende, potentielle samt nye kunder tilmeldes automatisk vores elektroniske E-mail Service, hvor vi ca. hver 14 dag fremsender en mail med nyheder og specielle tilbud.
  Ved afgivelse af din E-mail adresse ved henvendelse til Baze AS/, giver du samtidig aktiv accept af dette. Såfremt du ikke ønsker disse tilbud, framelder du dig blot i den først modtagne mail.

Eventuelle indsigelser mod disse betingelser, skal ske skriftligt til
Baze A/S
Islandsvej 28
DK-8700 Horsens

CVR: 25277651

 


Penne
Badges
Krus
Slik
Tasker
Ure
Paraplyer
Firmagaver
Usb-Sticks
Arbejdstøj
Tekstiler
T-shirts
Greengifts
Caps
Reklameartikler



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kontrol rapport for Baze A/S i Horsens Se kontrol rapport for Baze A/S i Herlev
Copyrights © 2005-2014 | Baze A/S | CVR: DK25277651 | All rights reserved